BLOGiko - Kronike jednog konzultanta

Fleksibilnost ili efikasnost kao logistička strategija?

Jedna od tema koja zanima uspješna poduzeća kako bi bila još uspješnija je logistička strategija. Postavlja se pitanje koja je poveznica logistike i strategije i kako organizirati logistiku da bude u skladu sa strategijom poduzeća? Možda bi trebali postaviti pitanje da li postoji neki element logističkog poslovanja koji ne pogađa i strategiju poduzeća?

U svakom slučaju jako je poželjno o logistici razmišljati u smislu globalnih ciljeva poduzeća i kako vam potezi u organizaciji logistike mogu pomoći dostići te ciljeve. Važno je pravilo da nema niti jednog poteza u skladištu, distribuciji ili zalihama koji ne utječe direktno ili indirektno na glavne ciljeve poduzeća odnosno njegovu strategiju.

Dakle, koje su poveznice logistike i strategije?

Aktiva je ono što stavlja novac u naš džep, a pasiva je ono što ga uzima

Već sam pisao o tome da imovina nije imovina ako nije u funkciji. Dakle, da malo razjasnimo. Mnogi imaju problem sa razumijevanjem aktive i pasive u bilancama poduzeća. Zapravo je stvar vrlo jednostavna. Ako podijelite bilancu stanja na dva dijela ili kvadranta na aktivu i pasivu odnosno na imovinu i obaveze, a račun dobiti i gubitka na prihode i rashode na druga dva kvadranta, onda je vrlo jednostavno objasniti njihov odnos.

Imovina je sve ono što nam stvara prihod, a obaveze su sve ono što nam ga umanjuje. Drugim riječima: Aktiva odnosno imovina je ono što stavlja novac u naš džep, a pasiva ili obaveza je ono što nam uzima novac iz džepa.

Navy SEALS za logistiku i operacije

Poznata  specijalna jedinica Navy SEALS ima specijalnu metodologiju . Njihova je metodologija impresivna u svojoj jednostavnosti. Sve radnje su sažete na tri elementa: ciljeve, oružje i kretanje. Ne mozete biti uspješni u operacijama ili na zadatku ako ne znate koji je vaš cilj. Opet, i ako ste imali puno ciljeva, morali ste odrediti prioritete. S vašim prvim ciljem na umu, morate odabrati pravo oružje odnosno alat i opremu za maksimalni utjecaj. Na kraju odlučite koje je pravo kretanje da se dosegne domet sa odabranim oruđem. Da li vam ovo zvuči poznato?

O nama

Logiko d.o.o.  dodaje vrijednost svojim klijentima i njihovim kupcima kroz poslovno savjetovanje, prilagođene radionice, coaching te tematske webinare i konferencije.

Contact

For all information we are available at:
 info(@)logiko.hr
  +385 1 777 98 67
+385 1 777 98 67
 Barčev trg 14, 10000 Zagreb, Croatia
 
You can find us on social media too: