BLOGiko

Aktiva je ono što stavlja novac u naš džep, a pasiva je ono što ga uzima

Već sam pisao o tome da imovina nije imovina ako nije u funkciji. Dakle, da malo razjasnimo. Mnogi imaju problem sa razumijevanjem aktive i pasive u bilancama poduzeća. Zapravo je stvar vrlo jednostavna. Ako podijelite bilancu stanja na dva dijela ili kvadranta na aktivu i pasivu odnosno na imovinu i obaveze, a račun dobiti i gubitka na prihode i rashode na druga dva kvadranta, onda je vrlo jednostavno objasniti njihov odnos.

Imovina je sve ono što nam stvara prihod, a obaveze su sve ono što nam ga umanjuje. Drugim riječima: Aktiva odnosno imovina je ono što stavlja novac u naš džep, a pasiva ili obaveza je ono što nam uzima novac iz džepa.

Navy SEALS za logistiku i operacije

Poznata  specijalna jedinica Navy SEALS ima specijalnu metodologiju . Njihova je metodologija impresivna u svojoj jednostavnosti. Sve radnje su sažete na tri elementa: ciljeve, oružje i kretanje. Ne mozete biti uspješni u operacijama ili na zadatku ako ne znate koji je vaš cilj. Opet, i ako ste imali puno ciljeva, morali ste odrediti prioritete. S vašim prvim ciljem na umu, morate odabrati pravo oružje odnosno alat i opremu za maksimalni utjecaj. Na kraju odlučite koje je pravo kretanje da se dosegne domet sa odabranim oruđem. Da li vam ovo zvuči poznato?

Kažite NE dobrim stvarima da biste rekli DA važnima

Vaše vrijeme je zero-sum game. Kada kažete DA za jednu stvar, istodobno govorite NE za nešto drugo. Što više uspjesni postajete u životu i radu, teža postaje reći  NE. Nalazite se  u situaciji da kažete NE dobrim stvarima - vrijednim stvarima - da biste odgovorili DA na svoje najvažnije prioritete.

Razlika između učenja i treniranja

Da li postoji i, ako postoji, koja je razlika između učenja i treninga. Da li nas školovanje i edukacija čini predvidljivima (i time manje sposobnim da reagiraju na nove i neočekivane situacije)?

Svjedoci smo da je edukacija vrlo važna u današnje vrijeme kada se stvari mijenjaju sve brže i brže. Još je Darwin rekao da ne preživljavaju najjače vrste nego one koje se najbrže prilagođavaju novim situacijama i promjenama. To bi mogli prevesti da preživljavaju oni koji najbrže uče. Zbog toga postoji ogromno tržište edukacija koje vode "mrtvu trku" sa novim znanjima, konceptima i informacijama koje se pojavljuju svake minute. 

O nama

Logiko d.o.o.  dodaje vrijednost svojim klijentima i njihovim kupcima kroz poslovno savjetovanje, prilagođene radionice, coaching te tematske webinare i konferencije.

Kontakt

Za sve informacije dostupni smo:
 info(@) logiko.hr
  +385 1 6602 557
+385 1 6602 557 
 Barčev trg 14, 10000 Zagreb, Croatia
 
Prisutni smo na društvenim mrežama: